Info Voor Collega's

U kunt bij ons terecht voor:

* Digitale dentalprothetiek CAD-CAM

* Implantologie.

* Cursus / Training  

* Moeilijkheden met uw patient bt gebitsprothese en implantaten.

* Uw patient door verwijzing voor o.a  :

* Nieuwe prothese, immediaat, reparatie, rebasing 

INNOVATIEF DESIGN MET HET CADCAM SYSTEEM

Door het innovatieve karakter heeft Miradenture Tandtechniek  zich ontwikkeld tot een hightech en toonaangevend Laboratorium. Wij combineren jarenlange ervaring met de laatste CADCAM technologie. Met ons Ceramill systeem ontwerpen wij driedimensionaal uw werkstukken die in ons laboratorium gefreesd worden met onze freesmachines. Dit zijn state-of-the-art machines met vijf assen (simultaan) waardoor gewerkt wordt met minimale toleranties. Het eindproduct is loepzuiver en natuurgetrouw bij een optimale sterkte, alleen zo ontstaat een hoogwaardig eindproduct tegen een concurrerende prijs.

Wij staan vooraan als het om nieuwe technieken gaat en zijn instaat uw afdrukken digitaal te ontvangen en te verwerken. Graag delen wij onze ervaringen met u omtrent deze technologie en kunnen u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte brengen. Hoewel de techniek snel verandert, blijven wij uiteraard ook trouw aan conventionele technieken en zijn wij ervan overtuigd dat in complexe gevallen handwerk, ervaring, creativiteit en inzicht onmisbaar zijn.

Miradenture  heeft een duidelijke visie als het gaat om de toekomstige ontwikkelingen in de tandtechniek en Tandprothetiek  Duidelijk is dat er veel gaat veranderen. Wij zullen de vertaalslag moeten maken naar digitalisering. Miradenture heeft deze slag al gemaakt in technisch opzicht én in de communicatie richting tandarts en patiënt met bijvoorbeeld Skype en Facetime. Dit neemt niet weg dat de één-op-één communicatie tussen het tandtechnisch lab en de tandarts van groot belang blijft om tot uitstekende resultaten te komen.

Tandheelkunde - Tandprothetiek  en de tandtechniek vormen altijd een mix van kunst en wetenschap, maar als we naar de komende tien jaar kijken, zal de wiskunde en de wetenschap van steeds grotere invloed worden. Deze verschuiving is de motor achter de nieuwe ontwikkelingen die de branche naar het volgende niveau zal brengen. Verder is uit onderzoek gebleken dat de vraag naar betaalbare biocompatibele esthetische restauraties in de toekomst zal toenemen. Ook blijkt dat fabrikanten nieuwe digitale afdruktechnieken ontwikkelen, die naadloos aansluiten op het CADCAM proces in tandtechnische laboratoria.

Materialen CEREC 3D

De werkstukken die met het CEREC 3D systeem gemaakt worden kunnen uit veel

verschillende soorten keramiek worden gefreesd. Er is een zeer breed assortiment

aan kleuren en translucenties beschikbaar. Er zijn zelfs blokken waarin verschillende

translucenties aanwezig zijn om zo een zeer esthetische en een zo natuurlijk mogelijk

uitziend werkstuk te creëren. Ook zijn er diverse bleach kleuren waaruit gekozen

kan worden. Naast de keramische blokken zijn kunststof blokken verkrijgbaar,

waaruit volledige semi-permanente bruggen geslepen kunnen worden.

Ivoclar Vivadent IPS Empress CAD

Dankzij het uitgebreide aanbod van IPS Empress Cad-blokken is er voor iedere situatie een geschikte oplossing.
De juiste keuze:

 • Meer dan 15 jaar ervaring met leuzit versterkt glaskeramiek
 • Drie verschillende blokken, zodat iedere patiënt behandeld kan worden
 • Keuze uit fantastische kameleon effecten, natuurgetrouwe helderheid, en geleidelijke kleurovergangen
 • Brede range van kleuren en blokgrootte

Het IPS Empress CAD keramiek is beschikbaar in twee verschillende translucentiegraden: LT (laag translucent) en HT (Hoog Translucent). Binnen deze translucentiegraden is er de keuze uit Chromascoop kleuren en A-D kleuren. Als reactie op de groeiende vraag naar lichtere tanden (bleken), zijn IPS Empress CAD blokken ook beschikbaar in vier speciale bleekkleuren.

Naast de LT en HT blokken biedt het IPS Empress CAD systeem ook nog polychromatische blokken aan. Deze IPS Empress CAD Multi blokken zijn een hoogtepunt binnen deze productlijn. Kenmerken van de IPS Empress CAD Multi blokken zijn:

 • Hoge translucentie en lage helderheid in één blok, zodat het natuurlijk verloop van een element perfect nagebootst kan worden
 • Indrukwekkend kameleoneffect en een natuurlijke fluorescentie
 • Ideaal voor het maken van (partiële) kronen en veneers

Ivoclar Vivadent IPS emax CAD

Met IPS e.max CAD heeft u een innovatief materiaal in handen dat u niet alleen optisch een goed resultaat biedt. Het materiaal is erg sterk en het werkt erg efficiënt. U kunt nu voor het eerst direct aan stoel (chairside) volledig anatomische kronen maken die eenvoudig conventioneel gecementeerd kunnen worden.

Het Lithium disilicaat glas keramiek wordt gefreesd in de ‘zachte’ fase. Tijdens deze fase heeft het materiaal een ongebruikelijke lila kleur. Na een kort kristallisatieproces van ongeveer 30 minuten in de tandartspraktijk (in bij voorkeur de Programat CS oven) krijgt het materiaal zijn uiteindelijke mechanische eigenschappen. Een van deze eigenschappen is een hoge breuksterkte van 360 MPa, waardoor het materiaal conventioneel te cementeren is. Na het kristallisatieproces heeft het werkstuk ook de juiste tandheelkundige kleur, translucentie en helderheid.

Casus 1

Storing in de ontwikkeling van het glazuur en verkleuringen in alle elementen van de onder- en bovenkaak plus functieproblemen en esthetische onbalans.
Prof. Dr. Gerwin Arnetzl, Oostenrijk

De uitgangssituatie

Enorme storing in de ontwikkeling van het glazuur en verkleuringen in alle elementen van de onder- en bovenkaak, functieproblemen en esthetische onbalans

Het resultaat


Na functieherstel in de zijdelingse delen door middel van CEREC volkeramische kronen, esthetische frontrehabilitatie in de onder- en bovenkaak met CEREC 3.

De situatie:
Een jonge patiënt heeft een storing van de ontwikkeling van glazuur aan diverse elementen. De verkleuringen en de glazuurdefecten beïnvloeden haar leven (functioneel en esthetisch). De patiënt wil een rehabilitatie op een zo natuurlijke mogelijke manier.

De werkwijze:
Ik heb de elementen eerst restauratief behandeld. De nadruk lag eerst op de stabilisering van de beet in de zijdelingse delen. Daarna volgde de (voor de patiënt nog belangrijkere) esthetische reconstructie van het front in de boven- en onderkaak.

De veranderingen:
Ik heb het bovenfront van element 13 tot en met 23 en het onderfront van element 33 tot en met 43 hersteld door middel van CEREC 3 veneers van keramiek.

Het materiaal:
Vita Mark II Trilux en IPS Empress CAD (Ivoclar Vivadent) in combinatie met individualisering door middel van een glansbrand.

Conclusie:
CEREC neemt de problemen bij een patiënt dubbel weg: klinische en esthetisch. Het beste bewijs hiervoor is de nieuwe stralende lach van de patiënt.

Casus 2

Composietvulling op de 34 tot de 36 die aan vervanging toe is.
Dr. Alessandro Devigus, Zwitserland

De uitgangssituatie

De afbeelding laat de klinische uitgangssituatie zien met een composietvulling op de 34 tot de 36 die aan vervanging toe is. De kleine afbeeldingen rechts laten de preparatie en de voorbereidingen zien voor de opname met de CEREC camera.

Het Resultaat


De eindsituatie laat een goed resultaat zien op het gebied van functionaliteit en esthetiek. Dit alles is bereikt met het CEREC systeem.

De situatie:
De patiënt wilde een oplossing voor de insufficiënte composietvullingen (linker onderkaak) op gebeid van esthetiek en functionaliteit. Tevens wil ze graag een lichtere kleur (A2/2M1). Alle elementen zijn nog vitaal.

De werkwijze:
De behandeling van alle elementen wordt in één zitting op afspraak gedaan.

De verandering:
Met behulp van CEREC heb ik het gehele kwadrant (34, 35 en 36) behandeld. Er werden drie keramische inlays ontworpen en geslepen. De foto die direct na plaatsing is gemaakt laat een zeer goede integratie zien van de keramische inlays.

Het materiaal:
Vita Mark II/ IPS Empress CAD (Ivoclar Vivadent).

Conclusie:
Drie redenen om CEREC te gebruiken: aansprekende esthetische en functionele resultaten, snelle vervaardiging en (hieruit voortvloeiend) het grote vertrouwen van de patiënt in zijn tandarts

Casus 3

Partiële gouden kroon op de eerste molaar linker bovenkaak.
Dr. Andreas Bindl, Zwitserland

De uitgangssituatie

Partiële gouden kroon op de eerste molaar linker bovenkaak.

Het resultaat


De eindsituatie laat een goed resultaat zien op gebied van functionaliteit en esthetiek. Dit alles is bereikt met het CEREC systeem.

De situatie:
De patiënt beoordeelde de partiële gouden kroon als storend en niet esthetisch en wilde deze door een keramisch werkstuk laten vervangen.

De werkwijze:
De behandeling werd chairside uitgevoerd en duurde ongeveer 90 minuten.

De verandering:
De gouden partiële kroon is volledig verwijderd. Beide mesiale knobbels werden nog door dentine ondersteund en hoefden niet overkapt te worden. De wanden van de caviteit werden enkel gefineerd. Het keramiekoppervlak werd enkel door diamantpasta en flexibele schijfjes tot hoogglans gepolijst. De gouden partiële kroon werd door een CEREC partiële kroon vervangen.

Het materiaal:
Keramiek van Vita Mark II (kleur 1M2C); Total Bonding: Syntac classic; Bevestigingsmateriaal: Tetric classic.

Conclusie:
CEREC past perfect in onze tijd. Het is snel en het levert betrouwbare esthetische resultaten.

Casus 4

Verkleuringen, disharmonie en verre van optimale translucentie incisaal. Ook is er mesiaal een fractuur.
Dr. Klaus Wiedhahn, Duitsland

De uitgangssituatie

De elementen 12 tot 22 zijn meerdere malen gevuld, de middelste snijtanden laten verkleuringen zien. Ook is de translucentie incisaal verre van optimaal en is er mesiaal een fractuur. De ongunstige lengte van de elementen zorgt ook voor disharmonie.

Het Resultaat

Omdat de elementen 12 en 22 met composiet behandeld kunnen worden, hoeven alleen de elementen 11 en 21 met CEREC veneers behandeld te worden. Kleur en translucentieverloop worden harmonisch op elkaar aangepast. De in de mond doorgevoerde contourering en polijsting zorgen voor een natuurlijke reflectie van het licht en een perfecte aanpassing aan de buurelementen.

De situatie:
De patiënt vond de verkleuringen en defecten aan haar frontelementen belastend; deze beïnvloedden haar zelfverzekerdheid. Daarnaast stoorden haar de oude vullingen en de incisale asymmetrie.

De werkwijze:
Ik heb de frontsituatie op harmonische en esthetische wijze in één zitting chairside hersteld. Daarbij zijn grotendeels de individuele karakteristieken behouden.

De verandering:
De centrale zijn met CEREC veneers behandeld. De veneers zijn geïndividueliseerd door middel van internal shading met composiet (Tetric Colour). Na plaatsing heb ik de keramische oppervlakte gecontoureerd en op hoogglans gepolijst.

Het materiaal:
IPS Empress CAD (Ivoclar Vivadent), kleur A1 HT.

Conclusie:
Een perfect resultaat in één behandeling. Bevredigend voor de patiënt en uitermate bevredigend voor de behandelaar.

Levensduur CEREC Restauraties

 • Langetermijnstudie bij 2.328 chairside vervaardigde inlays en onlays
 • Achttienjarige studie van 1.011 inlays/onlays
 • CEREC-kronen
 • Vergelijking met andere restauratiematerialen

Langetermijnstudie bij 2.328 chairside vervaardigde inlays en onlays

Deze uitgebreide studie is gebaseerd op 2.328 chairside vervaardige inlays en onlays die
geplaatst zijn bij 794 verschillende
patiënten in een tandheelkundige praktijk. Tussen 1990 en 1997 is het CEREC 1-systeem
gebruikt, tussen 1997 en 1999
het CEREC 2-systeem. Vierenveertig willekeurig gekozen restauraties werden beoordeeld
onder een rasterelektronenmicroscoop.
De gemiddelde randspleet bedroeg 236 µm. De succesratio na negen jaar bedroeg 95,5%.
Er was slechts een uitval van 35 restauraties, grotendeels door extractie van het element.
Er was geen correlatie tussen uitval en de grote of plaats van de restauratie.

Conclusie
De langetermijnresultaten (95,5% succesratio na negen jaar) zijn excellent, hoewel CEREC 1 en CEREC 2 niet de resultaten van vandaag halen op het gebied van precisie en kwaliteit van de randaansluiting. CEREC 3D heeft namelijk een andere standaard gezet.

Bron: Posselt A, Kerschbaum T, Longevity of 2328 chairside CEREC inlays and onlays, Int J Comput Dent; 6: 231–24

Achttienjarige studie van 1.011 inlays/onlays
Deze studie concentreerde zich op 1.011 inlays en onlays gemaakt met CEREC,
voor 299 verschillende patiënten tussen 1987
en 1990 met het CEREC 1-systeem. Het merendeel werd gemaakt van VITA Mark
I-keramiek. Slecht een klein aantal (22) werd
gemaakt van Dicor MGC. Omdat vanaf 1989 het etsen van glazuur in combinatie
met het adhesief Gluma geïmplementeerd werd,
is glasionomeer cement niet langer gebruikt als onderlaag. Gebieden dichtbij
de pulpa werden behandeld met Calcium Hydroxide
onderlaag. De onderzoekscriteria waren als volgt: randaansluiting, verandering
in vitaliteit, anatomie, complicaties en uitval.
De bevindingen werden gecategoriseerd aan de hand van de volgende parameters:
grootte van het werkstuk, plaats van het
werkstuk, initiële vitaliteit van het element en het gebruik van een dentine adhesief.
Gedurende de achttienjarige observatieperiode gingen er 86 werkstukken verloren.

Breuk in het keramiek waren de voornaamste
oorzaak (38%). Aan de hand van het Kaplan Meier -model, is de overlevingskans
na 18 jaar extreem hoog (84,4%). Premolaren
presteren iets beter dan molaren, en twee- en drievlaks inlays presteren iets beter
dan eenvlaks inlays. Er is een significant
verschil tussen vitale (50%) en avitale (88%) elementen. Het aanbrengen van
een dentine adhesief verhoogde de succesratio
met 10% naar 90%

Kaplan-Meier estimator: Use of dentin adhesive, n = 1,011
Conclusie:
CEREC restauraties (inclusief grote) laten een lange levensduur zien.

Bron: Reiss B, Eighteen-Year Clinical Study in a Dental Practice. In Mörmann WH (ed.) State of the Art of CAD/CAM Restorations, 20 Years of CEREC, Berlin: Quintessence, 2006: 57–64

CEREC-kronen
Met CEREC 2 kwam ook de mogelijkheid om, behalve inlays, onlays en veneers,
volledige kronen te maken. Er werden 200
CEREC-kronen uit VITA Mark I- adhesief geplaatst bij 136 patiënten.
Hiervan werden 70 kronen op conventionele preparaties
geplaatst, 52 kronen op elementen met gereduceerde stomppreparaties
(geringe macroretentie) en 86 kronen endodontische
behandelde elementen. Hierbij werd de CEREC-kroon gefreesd inclusief
opbouw zodat deze in de pulpakamer geplaatst kan
worden voor een betere retentie (endokroon). De ‘klassieke’ kronen gaven
de beste resultaten (97% succesratio), gevolgd
door de ‘gereduceerde’ kronen met 92,9 % succesratio. Bij de endokronen
gaven de molaren nog een relatief
goed resultaat (87,1%) maar de premolaren gaven met 68,8% het minste resultaat.

Conclusie:
CEREC-kronen uit VITA Mark II of Ivoclar ProCad hebben nagenoeg dezelfde succesratio als VMK kronen.
CEREC-kronen presteerden ook erg goed in een onderzoek in een tandartspraktijk.
Er werden 65 VITA Mark II-kronen
vervaardigd en onderzocht. Deze kronen werden na het slijpen handmatig gepolijst
en geplaatst met een duaal hardend composiet.
Na 4 jaar bleken 3 kronen niet meer in functie te zijn
(2 maal keramiekbreuk en 1 maal de-bonding). Het succesratiopercentage
was volgens het Kaplan-Meier-model 95,4%
Bron: Bindl A, Survival of Ceramic Computer-aided Design/Manufacturing
Crowns Bonded to Preparations
with Reduced Macrorentention Geo metry. Int J Prsthodont; 18: 219–224
Otto T, Computer-Aided Direct All-Ceramic Crowns: 4 Year Results.
In Mörmann WH (ed.) State of the Art of CAD/CAM Restorations,
20 Years of CEREC, Berlin: Quintessence, 2006: Poster

Vergelijking met andere restauratiematerialen

Klinische vergelijking
Langetermijnvergelijking tussen CEREC, laboratoriumporselein en

gouden inlays gedurende 15 jaar.

Aan de universiteit van Graz (Oostenrijk) zijn sinds 15 jaar 358 twee-

en drievlaksinlays in onderzoek.

Bij vitale elementen werden geplaatst: gouden inlays

met zinkfosfaatcement(93) (controlegroep),

gouden inlays met composietcement (71), in laboratorium vervaardigde

keramische inlays (Dicor, Optec, Duceram, Hi-Ceram)

94 en CEREC-inlays uit VITA Mark I-keramiek (51). Bij avitale elementen

werden geplaatst: goud/cement (5), goud/adhesief

(14), in laboratorium vervaardigd keramiek (22), en CEREC (14).

De werkstukken werden beoordeeld op basis

van de volgende criteria:

 • Verlies of volledige fractuur
 • Gedeeltelijke fractuur van het werkstuk, element of het bevestigingsmateriaal
 • Cariës
 • Vitaliteitverlies

Overlevingswaarschijnlijkheid werd berekend aan de hand van

het Kaplan-Meier-model voor alle inlaygroepen.

Inlays op avitale elementen lieten in alle groepen slechtere resultaten

zien dan inlays op vitale elementen.

De studie bevatte ook nog een groep met indirecte composiet inlays

, maar door de slechte resultaten

werd deze groep voortijdig uit het onderzoek genomen.

Kans op mislukking in de vier groepen

De groepen met gouden inlays en de groep met CEREC-inlays laten

statistisch geen significante verschillen zien

na 15 jaar (ca. 93%). De in laboratorium vervaardigde keramische inlays

presteren aanzienlijk minder met 68%.

Conclusie:
In termen van levensduur heft CEREC de gouden standaard geëvenaard. De in laboratorium vervaardigde inlays presteren slecht.
De volgende plastische vulmaterialen zijn gebruikt bij posteriore caviteiten: amalgaam,
glasionomeer (en aanverwante materialen) en composieten .
Additioneel waren de volgende
restauratie typen mogelijk: gouden inlays/onlays, CEREC inlays/onlays
, Lange termijn onderzoek is uitgevoerd voor alle groepen.
Hieruit bleek dat er aanzienlijke verschillen zijn in levensduur.
De jaarlijkse uitvalratio werd voor ieder restauratietype bepaald
De uitkomsten van slecht naar goed zijn als volgt:
7. Glass ionomer en aanverwante producten (7.7%)
6. Amalgaam (3.3%)
5. Composiet vullingen (2.2%)
4. Composiet inlays/onlays (2.0%)
3. Keramische inlays/onlays (1.6%)
2. Gouden inlays/onlays (1.2%)
1. CEREC inlays/onlays (1.1%)

Conclusie
De succesratio van CEREC-restauraties is marginaal beter dan die van gouden inlays/onlays.

Bron: Arnetzl G, Different Ceramic Technolgogies in a Clinical Long-term Comparison. In Mörmann WH (ed.) State of the Art of CAD/CAM Restorations, 20 Years of CEREC, Berlin: Quintessence, 2006: 65–72; Hickel R, Manhart J, Longevity of Restorations in Posterior Teeth and Reasons for Failure. J Adhesive Dent; 3: 45–64

Randspleet

Camera en slijpeenheid
De precisie van het CEREC-systeem wordt bepaald door

de opnamenauwkeurigheid van de CEREC-camera (25 µm) en

de reproduceerbaarheid van de slijpeenheid (25 µm).

Zonder de invloed van de behandelaar (preparatie, poederen, opnametechniek)

in ogenschouw te nemen, ligt de systeemnauwkeurigheid van CEREC 3D op ±55µm.

Randaansluiting van restauraties
De randaansluiting van uitgeslepen CEREC-restauraties heeft zich

vanaf CEREC 1 naar CEREC 2 en nu naar CEREC 3D continu verbeterd.

Een enorme verbetering op het gebied van de hardware was de invoering

van de step-bur met een diameter van 1 mm.

In dit multicenter-onderzoek (7 universiteiten) wordt de randaansluiting

en de interne passing van de kronen die met CEREC gemaakt zijn vergeleken

met kronen die gemaakt zijn van perskeramiek door het laboratorium.

In CEREC getrainde tandartsen en een groep niet getrainde tandartsassistenten

hebben op standaardmodellen 10 kronen (molaar) vervaardigd en uitgeslepen.

De kronen uit VITA Mark II en Ivoclar ProCad werden met Varioling geplaatst.

De kronen van Empress-perskeramiek werden met hetzelfde cement geplaatst.

De randaansluiting was gelijk bij tandartsen (61,6 ±27,9 µm)

en tandartsassistenten (60,8 ±20,5 µm). De randaansluiting

van de in het laboratorium vervaardigde kronen waren iets minder (69,1 ±26,9 µm),

maar statistisch significant was dit verschil niet.

Bij de axiale interne passing presteerde de CEREC kronen duidelijk beter dan de

laboratorium vervaardigden kronen.

Conclusie
De randaansluiting van CEREC kronen is eerder beter dan de kronen die in het laboratorium vervaardigd zijn.

 

Bron: Fasbinder D J, Multi-Center Trial: Margin Fit and Internal Adaptation

of CEREC Crowns. In Mörmann WH (ed.) State of the Art of CAD/CAM Restorations,

20 Years of CEREC, Berlin: Quintessence, 2006: Poster

Esthetiek

Posterior
CEREC inlays of onlays kunnen geglazuurd en geindiviDUaliseerd
worden met keramische inkleurmassa's zoals dit ook in het laboratorium gebeurd.
De werkstukken worden op dezelfde manier geplaatst zoals keramische
werkstukken die in het laboratorium vervaardigd zijn.
Door de goede eigenschappen van het CEREC keramiek
(kameleon effect, verscheidenheid in kleuren, helderheid en translucentie)
is indiviDUalisatie in de meeste gevallen niet nodig.
De goede polijstbaarheid van het CEREC keramiek leidt tot een glansgraad
die niets onderdoet voor een geglazuurd werkstuk (uit de oven).
Diverse onderzoeken bevestigen de goede kleuradaptatie .
Volgens de criteria van de CDA (California Dental Association)
worden 87% van de werkstukken beoordeeld met excellente
kleuraanpassing. Volgens de USPHS worden de oppervlakte karakteristieken
de kleur adaptatie van alle werkstukken beoordeelde als excellent of klinisch goed.

Conclusie
Met de juiste keramiekkeuze en een goed polijsten zijn glazuren en indiviDUaliseren in een oventje in de meeste gevallen niet nodig.

Anterior
Nadat frontkronen zijn uitgeslepen met het CEREC-systeem,

kunnen deze worden geglazuurd en ingekleurd. Ook kunnen de frontkronen

incisaal worden verlaagd en vervolgens met porselein worden opgebakken

(Cut-back-techniek). Dankzij het verloop van translucenties, polychromatische

blokken (bijv. VITA TriLux Forte, Ivoclar Vivadent IPS Empress CAD Multi)

is het eenvoudiger om natuurlijke elementen te imiteren.

Inkleurmassa’s (bijv. VITA Akzent, Ivoclar Vivandent

Universal Shades & Stains) maken het mogelijk om snel en eenvoudig

werkstukken te individualiseren. In eenvoudige situaties glazuren en

individualiseren kan in één stap worden gedaan, maar uiteraard ook in

meer stappen. Het correlatieprogramma maakt het mogelijk om de

vorm van het werkstuk te simuleren voordat er geslepen gaat worden.

In veel gevallen is het mogelijk om frontkronen te vervaardigen en plaatsen

in één afspraak. In de geavanceerde opbaktechniek is dit ook mogelijk.

Dit zal in de meeste gevallen wel leiden tot de indirect techniek

waarbij een afdruk wordt gebruikt. Zeer complexe karakteriseringen kunnen

op deze manier worden bereikt.

Conclusie
Frontkronen zijn een uitdaging die tijdens één afspraak kunnen worden aangegaan door gebruik te maken van polychromatische blokken en individualisatie technieken.

Veneers
Veneers met CEREC zijn steeds vaker een onderdeel van de mogelijkheden

die een CEREC-gebruiker aanbiedt. Partiële frontkronen en veneers worden

vaak gebruikt

als een weefselbesparend alternatief voor een volledige kroon. Individualisatie

kan worden gedaan op dezelfde manier als beschreven voor frontkronen

(keramische shades & stains in combinatie met een glazuurlaag). Ook kan worden

gekozen voor interne individualisatie om zo te komen tot een zeer natuurlijk

resultaat.In dit geval wordt composietmateriaal geplaatst aan de binnenkant

van de veneer

Nadat de veneer geplaatst is zal deze karakterisering zichtbaar zijn door

de dunne keramische veneer heen. Kleine contouraanpassingen en polijsten

worden

gedaan als de veneer geplaatst is. De tijd die voor een veneer nodig is,

komt overeen met de tijd die voor een CEREC-inlay nodig is.

Conclusie
CEREC veneers zijn een snel weefselbesparend alternatief voor frontkronen.

Mathematical Proportion Guides

Bron: Masek R, Ultimate CEREC Creations – Comprehensive Single Visit Esthetic

Dentistry.In Mörmann WH (ed.) State of the Art of CAD/CAM Restorations,

20 Years of CEREC, Berlin:

Quintessence, 2006: 131–138Reich S,

The effect of multicoloured machinable ceramics on the esthetics

of all-ceramic crowns. J Prosthet Dent 2002; 88: 44–49
Tsotsos S, Single-appointment, all-ceramic anterior restorations.

Int J Comput Dent 2001;

4: 263–272Wiedhahn K, CEREC Veneers: Esthetics and Longevity.

In Mörmann WH (ed.)

State of the Art of CAD/CAM Restorations, 20 Years of CEREC, Berlin:

Quintessence, 2006: 101–112

Keramische materialen

VITA Mark II is het CEREC-materiaal dat het langst gebruikt wordt.
Dit veldspaat-keramiek
is beschikbaar in monochromatische blokken in de 3D Master-kleurenring.
Dit materiaal is ook beschikbaar in
een polychromatische versie (VITA TriLux Forte) met verschillende translucenties.
Het Ivoclar Vivadent IPS Empress Cad-blok bestaat
uit met Leuciet versterkt glaskeramiek. Deze blokken zijn verkrijgbaar
in de A-D-kleuren
en in twee verschillende translucenties.
Ivoclar Vivandent heeft ook polychromatische blokken (IPS Empress Cad Multi).

Sterkte / breuksterkte
Tandheelkundige keramieken kunnen in twee categorieën worden verdeeld
op basis van de microstructuur.

 1. Esthetische keramiek (gelijk aan glazuur) met een aandeel van meer
 2. dan 50% glas. De fysieke eigenschappen (sterkte, hardheid, abrasiegraad,
 3. opaciteit en kleur)
 4. kunnen worden aangepast door de hoeveelheid vulstoffen te veranderen.
 5. Polikristallijn keramiek voor onderstructuren. Deze bestaat uit partikels
 6. met een identieke kristallijnstructuur.
 7. Deze relatief opake materialen zijn veel sterker dan glaskeramieken.

De abrasiegraad van VITA Mark II verschilt niet significant van dat van goud.
Het materiaal abradeert met dezelfde ratio als goud.

Conclusie
CEREC en inLab systemen kunnen alle relevante tandheelkundige keramieken verwerken en zijn daardoor universeel inzetbaar.

Abrasie
Opbakkeramieken in het bijzonder zijn bekritiseerd voor de slijtage die het aanbracht

aan de antagonist. Ook waren zij abrasie-resistenter dan glazuur. Al in 1991 heeft

Krejci bewezen dat VITA Mark II dezelfde abrasiegraad heeft als natuurlijk glazuur.

De oppervlakte hoeft niet gepolijst of geglazuurd te worden. Er is namelijk geen

verschil in

abrasie en breuk bij het natuurlijke glazuur.

Conclusie:
CEREC-keramiek beschadigt de antagonist niet en laat dezelfde abrasie-eigenschappen zien als goud.

Bron: Kelly R, Machinable Ceramics. In Mörmann WH (ed.)

State of the Art of CAD/CAM Restorations, 20 Years of CEREC, Berlin:

Quintessence, 2006: 29–38 Krejci I, Wear of CEREC and

Other Restorative Materials. In Mörmann WH (ed.) International Symposium

on Computer Restora tions, Berlin: Quintessence, 1991: 245–251Al-Hiiyasat AS,

Saunders WP, The abrasive effect of glazed, unglazed, and polished porcelain

on the wear of human enamel, and the influence of carbonated soft drinks

on the rate of wear. Int J Prosthodont; 10: 269–282

MOND/ GEBITSBESCHERMERS

Afhankelijk van de sport welke beoefend wordt kun je kiezen uit verschillende materialen/ kleuren. Kleur is vanzelfsprekend iets persoonlijks, echter bij bijvoorbeeld waterpolo is het handig om in ieder geval geen transparante te kiezen omdat die moeilijk terug te vinden is in het water.

 Informatie downloaden: CAD-CAM

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bellen of mailen.

Producten

Submit

Over ons

Submit