Huisbezoek

Huisbezoek

De tandprotheticus bezoekt op aanvraag cliënten aan huis. Deze service is uitsluitend bedoeld voor cliënten die niet mobiel zijn door een ziekte of handicap. De tandprotheticus bezoekt de cliënt en bekijkt ter plaatse wat de problemen met de prothese zijn. De prothese wordt meegenomen naar de praktijk, waar de aanpassingen gedaan worden. Vervolgens gaat de tandprotheticus weer naar de cliënt, zodat de prothese gepast kan worden. U kunt een huisbezoek telefonisch aanvragen.

Naast individuele huisbezoeken hebben we lopende afspraken met diverse verzorgings- en verpleegtehuizen , die we periodiek bezoeken voor preventief onderzoek. Informeer bij ons of uw verpleegtehuis gerust welke locaties we bezoeken zodat we een afspraak kunnen inplannen.

 

Over ons HKZ Keurmerk

Het HKZ Keurmerk staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector; een keurmerk dat een basisgarantie biedt voor de kwaliteit van de dienstverlening van een zorgverlener. HKZ vertegenwoordigt binnen de gezondheidszorg het hoogst haalbare kwaliteitsniveau.
certificatie schema versie 2001 , uitgegeven door de stichting HKZ
Om dit certificaat te verdienen moest er een uitgebreid traject worden doorlopen. Mirabediny was na een intensief proces in 2009 zover dat we het certificaat in ontvangst mochten nemen.