Tandprothetiek

Tandprothetiek

  

Mirabediny is een gediplomeerd specialist in het aanmeten van gebitsprotheses.
Het beroep valt onder de wet beroepen individuele gezondheidszorg.

Lid :

Organisatie Nederlandse Tandprothetici ( ONT )

International Group For Implantologie

Ingeschreven  in het Kwaliteitsregister Tandprothetici , ( KRTP )

Erkend Praktijk Opleider


Patiënten kunnen rechtstreeks bij Centrum voor Tandprothetiek en Implantologie Mirabediny terecht.

Problemen kunnen vaak eenvoudiger verholpen worden dat u denkt:`` Bijvoorbeeld een losse onderprothese verhelpen met implantaten``
Werkzaamheden: het vervaardigen van een nieuwe prothese met of zonder implantaat, aanpassen van huidige prothese, reparatie.
TPP Mirabediny is erg succesvol in beauty voor prothesedragers die onnodig last hebben van de veroudering en een ingevallen mond.
Tandprothetici merken dat veel mensen jarenlang tobben met een verouderd en versleten prothese… Een kunstgebit kan in de loop van jaren gaan schuiven en negatieve gevolgen hebben voor de mondzorg.
Een gebitsprothese is toch een deel van het lichaam die veel aandacht vraagt. Een prothese wordt steeds grotendeels of helemaal vergoed door de verzekering .
Wonderen kunnen we niet verrichten wel zeer nauwkeurig werken
U kunt ook bij terecht voor : Reparatie/ Rebasing/ aanpassen van huidige prothese ''omvormen of vernieuwen/ uitstraling verbetering

Voor                                                                     Na

.

Voobeeld behandelschema

Prothese zonder implantaten.

1e afpsraak - Intake gesprek en beoordeling situatie (indien 1e afdruk / model /foto).

2e afspraak - Definitieve afdruk met behulp van nauwkeurige afdrukmassa.

3e afspraak - Beet bepalen, relatie onder t.o.v boven kaak bepalen.

4e afspraak - Passen in was, ter 100% goedkeuring door patiënt en tandprotheticus.

5e afspraak - Plaatsen van definitieve prothese.

6e afspraak - Nacontrole ter controle over pasvorm en gevoeligheid in de mond.

Prothese met implantaten.

1e afpsraak - Intake gesprek en beoordeling situatie (indien 1e afdruk / model /foto).

2e afspraak - Definitieve presicie afdruk met implantaat afdruk hulpstiften.

3e afspraak - Beet bepalen, relatie onder t.o.v boven kaak bepalen en passen van de (steg).

4e afspraak - Passen in was, met ter 100% goedkeuring door patiënt en tandprotheticus.

5e afspraak - Vastzetten en plaatsen van definitieve prothese op de implantaten.

6e afspraak - Nacontrole ter controle over pasvorm en gevoeligheid in de mond.

Behandelplan Immediaatprothese ''tijdelijkkunstgebit''

"Uw eerste gebitsprothese''

Afspraak 1. Intake gesprek
Uw persoonlijke gegevens, uw medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. De situatie in uw mond wordt bekeken en besproken. Bent u verwezen door uw tandarts dan volgen direct afspraken voor het vervaardigen van de prothese. Dient u nog door uw tandarts gezien te worden dan volgt een verwijzing naar de tandarts.

Afspraak 2. Eerste afdrukken
Er worden proefafdrukken van uw beide kaakhelften gemaakt (happen).

Afspraak 3. Definitieve afdrukken (indien nodig)
Indien nodig worden tweede afdrukken van uw kaakhelften gemaakt om op deze wijze een betere pasvorm van de prothese te kunnen bereiken.

Afspraak 4. Beetbepaling
Bepaald wordt hoe de kiezen op elkaar moeten komen te staan.

Afspraak 5. Proefprothese ``indien nodig en mogelijk``
De kiezen staan op een los plaatje om te zien of deze elkaar in de mond op de juiste manier raken. In deze fase staan ook de voortanden op het gipsmodel, echter deze kunnen niet in de mond gepast worden. Wel kunt u kijken hoe het resultaat gaat worden en of u de gebruikte tanden mooi vindt.

Afspraak 6. Tanden trekken en prothese plaatsen
De prothese is klaar en u wordt verdoofd om de laatste tanden te trekken. Direct na het trekken wordt de prothese geplaatst.

Afspraak 7. Controle
Afhankelijk van de afspraak komt u na 24 uur terug bij de tandarts om de prothese uit de mond te halen. De tandarts controleert of alles in de mond in orde is.

Afspraak 8. Nacontrole
Er zullen enkele nacontroles volgen om het verloop van het slinken van de kaken in de gaten te houden. Indien nodig wordt het kunstgebit tijdig aangepast. of na 6 maanden vervangen

 

Dit behandelschema kan afwijken indien er sprake is van een individuele behandel methode.

.

Over ons HKZ Keurmerk

Het HKZ Keurmerk staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector; een keurmerk dat een basisgarantie biedt voor de kwaliteit van de dienstverlening van een zorgverlener. HKZ vertegenwoordigt binnen de gezondheidszorg het hoogst haalbare kwaliteitsniveau.
certificatie schema versie 2001 , uitgegeven door de stichting HKZ
Om dit certificaat te verdienen moest er een uitgebreid traject worden doorlopen. Mirabediny was na een intensief proces in 2009 zover dat we het certificaat in ontvangst mochten nemen.