Tarieven

  Miradenture Houd Prothetische Mondzorg Betaalbaar

            D.M.V : Hoge kwaliteit  - Garantie - Zeer scherpe prijzen

 

Denk aan uw eigen Risico

Wettelijk Eigen risico 2018 : € 385

Wat is het eigen risico in de zorgverzekering?

Eigen risico is  geen eigenbijdrage

Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering.

Dit betekent dat u zelf een eerste deel betaalt van de zorg die u krijgt"tot maximaal €385

 

Tandartsbehandelingen zijn veelal duur. En wie hoge kosten maakt, wil zich er tegen verzekeren. Dat is begrijpelijk, maar ook patienten hebben dat door.

Om prothetische - tandheelkundige kosten betaalbaar te houden,

Hebben wij vaak scherpe vergoeding die wij graag delen met onze Patienten.

Uw Mira-Korting is een extra vergoeding die door Miradenture wordt gegeven !

`Let op : `vraag naar de voorwaarden`!!

U krijgt daarnaast :  A - merk kwaliteitsproducten

Bel of kom langs voor meer informatie

Wij zijn contractant met vrijwel alle verzekeraars in Nederland. De nota-afhandeling vindt zover mogelijk direct plaats met uw verzekeraar, waardoor u zelf slechts uw eigen bijdrage danwel het niet-verzekerde deel hoeft af te rekenen. Onze tarieven zijn gebaseerd op de prijslijst tandheelkunde van de Nederlandse Zorgauthoriteit.

De Nederlandse Zorgautoriteit is marktmeester in de zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat moet. Waar het kan, laat ze deze regulering los en mogen verzekeraars en zorgaanbieders zelf onderhandelen over de inhoud, de prijs, de kwaliteit en doelmatigheid van de te leveren zorg.

Na vijf jaar heeft u recht op een nieuw kunstgebit. Bij ernstige klachten wordt een nieuwe gebitsprothese ook binnen de vastgestelde vijf jaar vergoed.

Vervanging om de vijf  jaar is maar goed ook. Veel mensen Hebben het zelf geen eens in de gaten als de gebitsprothese Niet meer goed functioneert. Maar monden veranderen ongemerkt door de jaren. Kaken slinken bijvoorbeeld, en Dan kan de gebitsprothese problemen geven.

Kosten voor niet volledige gebitsprothese:
Wat u moet betalen voor de behandeling is afhankelijk van de mogelijkheden,  de omvang van de werkzaamheden en van uw aanvullende ziektekostenverzekering.

 

Vanaf 1 januari 2017 Eigen Bijdrage Implantaatgedragen Gebitsprothesen

VWS kondigt wijzigingen verzekerde mondzorg aan.Vanaf 1 januari 2017 gaan patiënten een percentuele eigen bijdrage betalen voor implantaatgedragen gebitsprothesen, in plaats van een vaste eigen bijdrage. Dat heeft minister Schippers van VWS per brief laten weten aan de Tweede Kamer.

Voor de implantaatgedragen gebitsprothese geldt in de Zorgverzekeringswet (Zvw) nu een vaste eigen bijdrage van €125,- voor de onderkaak of bovenkaak, terwijl voor normale gebitsprothese een eigen bijdrage geldt van 25% van de kosten. Daardoor komt het in de huidige praktijk regelmatig voor dat een normale prothese voor de patiënt duurder uitvalt dan een (hoogwaardiger) implantaatgedragen prothese. Met de nieuwe maatregel beoogt de minister een einde te maken aan deze situatie. Dit gaat gelden per 1 januari 2017:

  • voor implantaatgedragen prothesen voor de onderkaak (bijvoorbeeld Klikgebit onderkaak )  gaat in 2017 een eigen bijdrage gelden van 10% van de kosten;
  • voor een implantaatgedragen prothese op de bovenkaak (bijvoorbeeld Klikgebit bovenkaak ) gaat een eigen bijdrage gelden van 8% van de kosten;
  • voor de normale gebitsprothesen (bijvoorbeeld kunstgebit ) wordt in 2017 een eigen bijdrage van 25% van de kosten gehandhaafd.

De KNMT is blij dat de perverse prikkel eruit is gehaald die maakte dat de patiënt vaak minder hoeft bij te betalen voor de implantaatgedragen (bijvoorbeeld klikgebit) dan voor de conventionele gebitsprothesen (een kunstgebit).

Reparaties en rebasing gebitsprothesen

De minister voert op voorspraak van het Zorginstituut Nederland (ZIN) ook een eigen bijdrage van 10% van de kosten in voor reparaties en rebasing van gebitsprothesen. Volgens de minister gaat het daarbij om maximaal €45,-.

Fronttandvervanging tot en met 22 jaar

Verzekerden tot 18 jaar hebben onder omstandigheden recht op fronttand vervanging met implantaten. Dit recht wordt vanaf 1 januari 2017 verlengd tot en met hun 22e levensjaar, indien een snijtand of hoektand niet is aangelegd of voor het 18e levensjaar in zijn geheel verloren is gegaan als gevolg van een ongeval. De KNMT had in dit geval liever gezien dat de leeftijdsgrens bij 25 jaar was komen te liggen. Bij sommige patiënten is de kaak namelijk pas rond het 25ste jaar volledig uitgegroeid.

Bron: knmt.nl

Nogmaals : Denk aan uw eigen Risico

Eigenbijdrage wordt vergoed als u extra tandarts verzekering zou hebben!

Dit betekent dat u zelf een eerste deel betaalt van de zorg die u krijgt

in 2017 tot maximaal €385 ( b.t Volledige gebitsprothese )"  Daarna

90 % vergoeding in 2017 vanauit basis verzekering voor :

* Reparatie - het opvullen en de aanpassing van uw volle gebitsprothese

eigenbijdr reparatie volledige onder of boven prothese : +/- 3 a 4 euro

eigenbijdr opvullen volledige onder of boven prothese : +/- 7 a 15 euro

eigenbijdr opvullen klikgebit onder of boven  prothese : +/- 20 a 50 euro

* volle nieuwe gebitsprothese zonder implantaten

75% betaald vanuit basis verzekering en 25% is uw wettelijke eigen bijdrage 

eigenbijdr nieuwe boven en onder prothese : +/- 220 a 280 euro

eigenbijdr nieuwe onder prothese : +/- 110 a 140 euro

eigenbijdr nieuwe boven prothese : +/- 110 a 140 euro

* b.v : Klik gebit onder kaak  op 2 implantaten incl steg 2017

vanuit basis verzekering

Na de machtiging J51 - J42 : uw eigenbijdrage +/- 190 euro

De reiniging 2 implantaten en steg of drukknopjes door mondhygienist "25 euro

"De uitzonderIng : Gratis gebitsprothese of uitstel voor de betaling ? " Vraag naar de voorwaarden aub "*

Tandarts verzekering is bedoeld voor uw eigen bijdrage of andere tandheelkundig prothetische  behandelingen bijvoobeeld :

Frame prothese , Plaatje . kroon / brug of Mondhygienist

Kunststof plaatje : +/- 120 a 350 euro

Frame prothese :  +/- 500 a 650 euro

Reparatie plaatje : +/- 30 a 48 euro

Opvullen plaatje : +/- 90 a 160 euro

Meer Informatie over de behandelingskosten ? Heeft u vragen?

Bel ons gerust! of Maakt u dan geheel vrijblijvend een afspraak,

Wij helpen u graag verder!

Garantie :  ' Let op : Vraag ook naar de voorwaarden ""

N.V.T bij de lichamelijke veranderingen "oa de kaak " of door eigen schuld

 Bij 'zwaarwegende' redenen gaan wij hier vanzelfsprekend coulant mee om.

* Reparatie 6 maanden  /  Rebasing 10 maanden

 * Nieuwe prothese " geen tijdelijke prothese" 2 jaar 

* kroon 5 jaar

* Implantaten oa levenslang

WAT KOST EEN BEHANDELING ELDERS ? "landelijk en "over het algemeen 

De kosten van een behandeling kunnen nog per situatie en praktijk varieren  

 

 

 

 

Merkproducten

 

                

 

 

         

 

Over ons HKZ Keurmerk

Het HKZ Keurmerk staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector; een keurmerk dat een basisgarantie biedt voor de kwaliteit van de dienstverlening van een zorgverlener. HKZ vertegenwoordigt binnen de gezondheidszorg het hoogst haalbare kwaliteitsniveau.
certificatie schema versie 2001 , uitgegeven door de stichting HKZ
Om dit certificaat te verdienen moest er een uitgebreid traject worden doorlopen. Mirabediny was na een intensief proces in 2009 zover dat we het certificaat in ontvangst mochten nemen.