Plaatje

GEDEELTELIJK PLAATJE ?  

                                                                               

                                                FRAME                                                

..

KUNSTSTOF 

 

FLEXIBELE PROTHESE 

Regelmatig komt het voor dat mensen een gedeelte van de eigen tanden en kiezen verliezen, door wat voor oorzaak dan ook. Dit kan niet alleen een ontsierend gezicht zijn, maar het is ook mogelijk dat hierdoor problemen bij spreken en eten ontstaan. Een oplossing kan dan een partiële prothese, oftewel een ‘plaatje’, zijn.


Bij een partiële prothese wordt er nauw samengewerkt met de tandarts. Uw tandarts controleert of de resterende tanden en kiezen de belasting van een plaatje aan kunnen. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en wij voor de prothese.

Er zijn twee soorten plaatprotheses: een kunststof of een een frameprothese. Welke voor u het meest geschikt is, kan de tandprotheticus alleen beoordelen, nadat hij de situatie bekeken heeft. Er wordt naar gestreefd dat de kunsttanden en eventuele verankering dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden.

Wilt u een informatiepakket ontvangen klik dan hier.

 

Over ons HKZ Keurmerk

Het HKZ Keurmerk staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector; een keurmerk dat een basisgarantie biedt voor de kwaliteit van de dienstverlening van een zorgverlener. HKZ vertegenwoordigt binnen de gezondheidszorg het hoogst haalbare kwaliteitsniveau.
certificatie schema versie 2001 , uitgegeven door de stichting HKZ
Om dit certificaat te verdienen moest er een uitgebreid traject worden doorlopen. Mirabediny was na een intensief proces in 2009 zover dat we het certificaat in ontvangst mochten nemen.